Välkommen till
Edsbergs gård!

    
Bengt Edsgård

Edsbergs gård AB drivs av Bengt och Per Edsgård sedan 1987 då de tog över efter sin far. De är femte generationen på gården. Gården består ursprungligen av Södra Edsberg som var Kronogård och Häradshövdingboställe och Norra Edsberg som var Säteri. Gården har växt och för ett par år sedan inköptes skog och åkermark från Liljenäs gård. Gårdens areal är nu 500 ha skog och 280 ha åker. Dessutom arrenderas 70 ha åker. För några år sedan nyodlades 5 ha där nu grödor odlas med gott resultat.

Förutom Per och Bengt arbetar en heltidsanställd och en säsongsanställd i företaget.
   Hela åkerarealen odlas ekologiskt sedan 2008 och de första fälten odlades ekologiskt 1999. Vi odlar spannmål som vete, rågvete, korn och havre och baljväxter som ärtor och åkerbönor. Dessa grödor förbrukas på gården som foder åt grisarna. Övrigt odlas frövall och slåttervall.
   På gården bedrivs ekologisk grisuppfödning. En stallbyggnad byggdes 2001 och en 2008. Nu levereras c:a 3500 st ekologiska grisar per år från Edsbergs gård. De säljs till Scan och ingår i Scans ekologiska sortiment och kan köpas i välsorterade livsmedelsaffärer. Den populäraste produkten är Scans ekologiska julskinka. Från och med i år samarbetar vi med Fryksdalens Fårfarm som kommer att sälja produkter från våra grisar i Värmland.
   Till gården hör fem hus för permanentboende och ett torp för fritidsboende som alla hyrs ut.
   Vi samarbetar med ForshagaAkademin som bedriver jaktvård och jakt som utbildning för sina elever på gårdens marker.
   Markerna är mycket viltrika och därför planers att under sommaren arrangera viltsafaris med tyngdpunkt på älgskådning, vilket kommer att vara ett välkommet tillskott för turismen runt Karlstad.


Per Edsgård

Vår adress:
Edsbergs gård 221 660 50 Vålberg
Tel:054-541100
Mobil:0708-320355Vi mår bra på 
Edsbergs Gård!